OM CLIMA
Clima Sverige AB erbjuder tillsammans med ett rikstäckande återförsäljarnät smarta energieffektiva klimatlösningar inom luftkonditionering och värmepumpar. Samtliga återförsäljare har ett högt tekniskt kunnande och har behörighet för kyl- och värmearbeten som omfattas av köldmedieförordningen och gällande EU-förordningar.
Beijer Ref är en grupp av kylgrossister/distributörer där bland annat Kylma och Clima ingår som helägda dotterbolag. Beijer Ref är den största leverantören i Norden och Europa av komponenter och system för luftkonditionering, värmepumpar och kommersiell kyla. Verksamheten bedrivs idag i 27 länder.
ett 
 
företag