Upp till 10 års trygghet på kyl-/värmepumpsanläggningen
EFTER INLEDANDE 2 ÅRS GARANTI/ANSVAR vid fel finns det möjlighet att teckna ytterligare 3 års trygghetsförsäkring på kundens kyl-/värmepumpsanläggning, kunden kan alltså få totalt 5 års trygghet från och med installationen.Kunden kan sedan frivilligt förlänga försäkringen årsvis upp till 10 år!

OM KUNDEN ÖNSKAR teckna en trygghetsförsäkring så fyller du inom 3 månader räknat från slutbesiktningen av installationen i försäkringsansökan digitalt på www.arctic.se/KVI eller på KVI´s hemsida. Arctic skickar en premiefaktura med specifikation till dig och när denna betalats skickar Arctic försäkringsbeviset till slutkunden. En förutsättning för att försäkringen skall gälla är att kyl-/värmepumpsanläggningen har ett årligt serviceavtal som fullföljs.

FÖRSÄKRINGEN GÄLLER VID MASKINSKADA och ersätter den självrisk och det åldersavdrag som fastighetsförsäkringen gör avdrag för vid en skada på kyl-/ värmepumpsanläggningen. Om reparationskostnaden inte överstiger självrisken hos fastighets-försäkringen finns det möjlighet att få ersättning för reparationskostnaden via trygghetsförsäkringen. I de fall skadan understiger fastighetsförsäkringens självrisk eller om maskinskademomentet saknas helt, gäller trygghetsförsäkringen med en självrisk om 1000 kr.

Premietablå

Maskinvärde Självrisk* Kundpremie Trygghet
0-50 000 1 000 1 480 år 3-5
50 000 - 100 000 1 000 2 025 år 3-5
100 000-200 000 1 000 3 375 år 3-5
200 000-300 000 1 000 5 400 år 3-5
300 000-2 000 000 1 000 2%** år 3-5


Definition
Med maskinvärde menas återförsäljarens totala inköpspris exkl moms.
Med trygghet 2+3 år menas 2 års garanti/ansvar för fel och därefter 3 års trygghetsförsäkring.

* En självrisk om 1000 kr tillkommer/dras av i de fall skadan understiger fastighetsförsäkringens självrisk eller om maskinomfattning saknas helt.
** Beräknas på maskinvärdet.
ett 
 
företag