Produkter
Sökresultat 5 träffar
Sida1 (1)
Kylkapacitet    kW
Värmekapacitet    kW
Benämning
Snöhuv Samsung DVM 080-120 
Art.nr
Kylkapacitet    kW
Värmekapacitet    kW
Benämning
Snöhuv Samsung DVM 140-220 
Art.nr
Kylkapacitet    kW
Värmekapacitet    kW
Benämning
Snöhuv till Samsung
NCAC 71-125 Innehåller
549 50 01 + 549 50 00 
Art.nr
Kylkapacitet    kW
Värmekapacitet    kW
Benämning
Vindhuv till Samsung
NCAC 71-125 för att säkerställa kyldrift under -15°C 
Art.nr
Kylkapacitet    kW
Värmekapacitet    kW
Benämning
Vindhuv till Samsung
NCAC 25-35 för att säkerställa kyldrift under -15°C 
Art.nr
ett 
 
företag