Produkter
Sökresultat 1 träffar
Sida1 (1)
Kylkapacitet    kW
Värmekapacitet    kW
Benämning
Dräneringsslang 50 m för kondensvatten från inomhusdel. Diameter 16/18-20mm. Kopplingsbar vart 50:e cm. 
Art.nr
ett 
 
företag