Produkter
Sökresultat 1 träffar
Sida1 (1)
Kylkapacitet  12,0 kW
Värmekapacitet  15,5 kW
Benämning
SAMSUNG DPM 100 med 2 st 4-vägskassett 052-90x90 och en trådbunden touchkontroll. 
Art.nr
ett 
 
företag