Produkter
Sökresultat 3 träffar
Sida1 (1)
Kylkapacitet  13,5 kW
Värmekapacitet  15,5 kW
Benämning
SAMSUNG DPM 120 med 2 st 4-vägskassett 035-60x60 och en trådbunden touchkontroll. 
Art.nr
Kylkapacitet  13,5 kW
Värmekapacitet  15,5 kW
Benämning
SAMSUNG DPM 120 med 3 st 4-vägskassett 052-60x60 och en trådbunden touchkontroll. 
Art.nr
Kylkapacitet  13,5 kW
Värmekapacitet  15,5 kW
Benämning
SAMSUNG DPM 120 med 2 st 4-vägskassett 060-60x60 och en trådbunden touchkontroll. 
Art.nr
ett 
 
företag