Produkter
Sökresultat 3 träffar
Sida1 (1)
Kylkapacitet  23,0 kW
Värmekapacitet  25,0 kW
Benämning
SAMSUNG DPM 200 med 4 st 4-vägskassett 052-90x90 och en trådbunden touchkontroll. 
Art.nr
Kylkapacitet  23,0 kW
Värmekapacitet  25,0 kW
Benämning
SAMSUNG DPM 200 med 3 st 4-vägskassett 071-90x90 och en trådbunden touchkontroll. 
Art.nr
Kylkapacitet  23,0 kW
Värmekapacitet  25,0 kW
Benämning
SAMSUNG DPM 200 med 2 st 4-vägskassett 100-90x90 och en trådbunden touchkontroll. 
Art.nr
ett 
 
företag