SAMSUNG DVM Chiller

Modulinstallation från 42 kW till 1 MW

SAMSUNG DVM Chiller är utvecklad från de högeffektiv DVM DX system som SAMSUNG sålt på marknaden i många år.

Med tre grundmoduler 42, 56 & 70 kW och 48 kombinationer av dessa erbjuds en flexibilitet utöver det vanliga och vi kan anpassa systemet efter det behov som föreligger.

- Högeffektiv luftkyld vätskekylare i både enbart kyla och värmepumpsfunktion gör DVM Chiller till det naturliga valet.
Produkter
Sökresultat 3 träffar
Sida1 (1)
Kylkapacitet  42 kW
Värmekapacitet  42 kW
Benämning
SAMSUNG DVM Chiller 42 kW
AG042KSVANH/EU 
Art.nr
Kylkapacitet  56 kW
Värmekapacitet  56 kW
Benämning
SAMSUNG DVM Chiller 56 kW
AG056KSVANH/EU 
Art.nr
Kylkapacitet  65 kW
Värmekapacitet  69,5 kW
Benämning
SAMSUNG DVM Chiller 70 kW
AG070KSVANH/EU 
Art.nr
ett 
 
företag