En snygg och diskret klimatlösning!
Samsungs 4-vägsblåsande takkassett passar framförallt i lokaler där undertak med 90x90 cm takplattor är monterade.Enheten väger 17 kg och fälls enkelt upp i taket för optimal spridning av kall eller varm luft.

Luften distribueras runt hela enheten (360° ) tack vare unika luftriktare.
Den 4-vägsblåsande takkassetten ser du ofta sittande infälld i taket på bensinstationer, butiker, kontor och konferenslokaler.

Med Samsungs kassettmodell kan även friskluft anslutas, eller om det finns ett intilliggande rum som har kyl- eller värmebehov kopplas en kanal från ett av utblåsen till det angränsande rummet. Klimatet styrs via Samsungs enkla fjärrkontroll.
Produkter
Sökresultat 7 träffar
Sida1 (1)
Kylkapacitet  4,5 kW
Värmekapacitet  4,5 kW
Benämning
Samsung DVM inomhusdel - 4 vägsblåsande takkassett 45 
Art.nr
Kylkapacitet  5,6 kW
Värmekapacitet  6,3 kW
Benämning
Samsung DVM inomhusdel - 4 vägsblåsande takkassett 56 
Art.nr
Kylkapacitet  7,1 kW
Värmekapacitet  8,0 kW
Benämning
Samsung DVM inomhusdel - 4 vägsblåsande takkassett 71 
Art.nr
Kylkapacitet  9,0 kW
Värmekapacitet  10,0 kW
Benämning
Samsung DVM inomhusdel - 4 vägsblåsande takkassett 90 
Art.nr
Kylkapacitet  11,2 kW
Värmekapacitet  12,5 kW
Benämning
Samsung DVM inomhusdel - 4 vägsblåsande takkassett 112 
Art.nr
Kylkapacitet  12,8 kW
Värmekapacitet  13,8 kW
Benämning
Samsung DVM inomhusdel - 4 vägsblåsande takkassett 128 
Art.nr
Kylkapacitet  14,0 kW
Värmekapacitet  16,0 kW
Benämning
Samsung DVM inomhusdel - 4 vägsblåsande takkassett 140 
Art.nr
ett 
 
företag