Fastighetsvärmepump - Luft/Vatten
Samsung DVM luft/vatten system är anpassad för lågtemperatursystem, d.v.s system där framledningstemperaturen
ej överstiger 50°C. Genom att kombinera Samsung's varvtalsreglerade utomhusdel och hydroboxsystem uppnås en energieffektiv klimatlösning med stor flexibilitet.
Produkter
Sökresultat 3 träffar
Sida1 (1)
Kylkapacitet  14 kW
Värmekapacitet  16 kW
Benämning
luft_vatten värmepump - 16kW LT 
Art.nr
Kylkapacitet  28 kW
Värmekapacitet  31 kW
Benämning
Luft_vatten värmepump - 31kW LT 
Art.nr
Kylkapacitet    kW
Värmekapacitet  50 kW
Benämning
Luft_vatten värmepump - 50kW LT 
Art.nr
ett 
 
företag