Luft vatten värmepump för låg- och högtemperatursystem!
Det finns en hel del värmesystem med både låg- och högtemperatrursystem i samma anläggning. Kombinationen av ett lågtempererat golvärmesystem samtidigt som en större mängd varmvatten produceras är inte unik.

Med Samsung's DVM system kombineras den varvtalsstyrda utomhusdelen med två hydroboxsystem, en som producerar max 50°C framledningstemperatur och den andra som ger hela 80°C. Ett värmepumpssystem ger normalt bäst effektivitet och prestanda när det arbetar med lägsta möjliga framledningstemperatur, men genom denna kombination av låg- och högtempererade klmatlösning får vi en hög energieffektivitet.
Produkter
Sökresultat 3 träffar
Sida1 (1)
Kylkapacitet    kW
Värmekapacitet  32 LT+16 kW HT kW
Benämning
Luft_vatten värmepump - 32 kW LT + 16 kW HT 
Art.nr
Kylkapacitet    kW
Värmekapacitet  50LT+16HT kW
Benämning
Luft_vatten värmepump - 50 kW LT + 16 kW HT 
Art.nr
Kylkapacitet    kW
Värmekapacitet  50LT+25HT kW
Benämning
Luft_vatten värmepump - 50 kW LT + 25 kW HT 
Art.nr
ett 
 
företag