Fastighetsvärmepump -Återvinning av bergvärme alternativt frånluft
Samsung DVM luft/vatten system är anpassad för lågtemperatursystem, d.v.s system där framledningstemperaturen
ej överstiger 50°C. Genom att kombinera Samsung's varvtalsreglerade kompressorenhet och hydroboxsystem uppnås en energieffektiv klimatlösning med stor flexibilitet.
Produkter
Sökresultat 3 träffar
Sida1 (1)
Kylkapacitet    kW
Värmekapacitet  16 kW
Benämning
Bergvärme/Frånluftsåtervinning 16 kW LT 
Art.nr
Kylkapacitet    kW
Värmekapacitet  32 kW
Benämning
Bergvärme/Frånluftsåtervinning 32 kW LT 
Art.nr
Kylkapacitet    kW
Värmekapacitet  50 kW
Benämning
Bergvärme/Frånluftsåtervinning 50 kW LT 
Art.nr
ett 
 
företag