Den typiska klimatlösningen för lager och verkstäder!
Samsung har olika typer av kanalanslutna inomhusdelar som gör det möjligt att erbjuda en smart klimatlösning mot fler typer av byggnader.

Den kanalanslutna enheten kopplas ovan undertak alternativt fritt hängande under tak.

Inomhusdelen cirkulerar den befintliga luften i utrymmet, när luften passerar den kanalanslutna enheten renas den för att därefter kylas eller värmas beroende på vilket behov som föreligger.

Utomhusdelen är unik, vilket gör att klimatlösningen tål att jämföras!

- Garanterad värmepumps drift ner till -25°C utomhustemperatur med redovisade effekt data från fabrik. Systemet fortsätter även under denna temperatur men vi kan här inte garantera effekter. Utomhusdelen är försedd med fabriksmonterad värmekabel som styrs intelligent från kretskortet. Med andra ord kan vi stolt erbjuda en av de effektivaste luftvärmepumparna på marknaden.

- I värmepumpsläge kan inomhustemperaturen regleras med 1°C intervall från +8°C till +30 °C vilket gör att systemet passar till lokaler där underhållsvärme önskas.

- Med den trådbundna fjärrkontrollen, som finns som tillbehör har vi även tagit användarvänligheten till en ny dimension. Finns även möjlightet att köpa till ett WiFi kit och du styr klimatsystemet från mobilen eller surfplattan.
Sökresultat 4 träffar
Sida 1 (1)
Kylkapacitet  4,2 kW
Värmekapacitet  5,8 kW
Inomhusdel
Benämning
Samsung NCAC Kanalansluten_035
Art.nr
Utomhusdel
Benämning
NCAC-AC035JXSCEH/EU Nordisk Split utomhusdel
Art.nr
Kylkapacitet  8,5 kW
Värmekapacitet  11,0 kW
Inomhusdel
Benämning
Samsung NCAC Kanalansluten_071
Art.nr
Utomhusdel
Benämning
NCAC-AC071JXSCEH/EU Nordisk Split utomhusdel
Art.nr
Kylkapacitet  12,0 kW
Värmekapacitet  17,0 kW
Inomhusdel
Benämning
Samsung NCAC Kanalansluten_100
Art.nr
Utomhusdel
Benämning
NCAC-AC100JXSCGH/EU Nordisk Split utomhusdel
Art.nr
Kylkapacitet  14,0 kW
Värmekapacitet  19,0 kW
Inomhusdel
Benämning
Samsung NCAC Kanalansluten_125
Art.nr
Utomhusdel
Benämning
NCAC-AC125JXSCGH/EU Nordisk Split utomhusdel
Art.nr
ett 
 
företag